Geodeta przy budowie nieruchomości

ch małych, o promieniu nie większym niż 15,6 km co obejmuje około 750 km?, bez uwzględniania kulistości Ziem

Geodeta przy budowie nieruchomości usługi geodezyjne Legnica

Wikipedia o podziale geodezji

Współczesna geodezja dzieli się na:

geodezję niższą (geodezja ogólna, szczegółowa, miernictwo) ? naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach małych, o promieniu nie większym niż 15,6 km co obejmuje około 750 km?, bez uwzględniania kulistości Ziem

© 2019 http://informator.augustow.pl/